برنامه پنجشنبه ۶ خرداد

پیست آزادی جایگاه تماشاچیان


۱۳:۳۰ الی ۱۴:۰۰ جلسه مسئولین برگزاری

۱۴:۰۰ الی ۱۴:۴۵ جلسه با کلیه کنترل ها

۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰ جلسه آموزشی نقشه خوانی

۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰ پرسش و‌ پاسخ و رفع اشکال

۱۷:۳۰ الی ۱۸.۳۰ تحویل شماره ها و استیکر ها

برنامه جمعه ۷ خرداد


۸:۰۰ ورود شرکت کنندگان به منطقه پیت استاپ جلوی پیست ، چیدمان به ترتیب شماره مسابقه

۹:۰۰ تشکیل خط استارت از شماره ۱ الی ۱۰۰

۹:۱۵ الی ۹:۲۰ تجلیل از پیشکسوتان

۹:۲۰ الی ۹:۲۵ تجلیل از سامیار مظاهری عزیز

۹:۲۵ الی ۹:۲۷ پخش آیاتی از قرآن کریم

۹:۲۷ الی ۹:۲۹ پخش سرود ملی جمهوری اسلامی

۹:۳۰ تحویل نقشه خودرو شماره ۱

۹:۳۱ استارت خودرو شماره ۱ توسط مسئولین محترم فدراسیون ، خانواده محترم مظاهری و پیشکسوتان عزیز